Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Ogłoszenia

2012-07-11
Łódź, łódzkie
Ogłoszenie o zamówieniu na nowe Centrum Obróbcze CNC
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Zamawiający:
WASKAM GRANIT ZAKŁAD OBRÓBKI KAMIENIA ZBIGNIEW WASIELEWSKI
91-531 Łódź, ul. Strykowska 169
NIP: 728 012 87 49 REGON: 470651354

2. Tryb udzielania zamówienia:
Tryb udzielania zamówienia zgodny z zasadami udzielania zamówień w stosunku, do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych współfinansowanych ze środków osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Udzielanie zamówień, których wartość przekracza 14 tys. €

Beneficjent dokonuje zamówienia przestrzegając prawa wspólnotowego i krajowego m.in. przy zachowaniu:
- zasady przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania;
- zasady ochrony uczciwej konkurencji;
- równego i niedyskryminującego traktowania wykonawców;

3.Tytuł realizowanego projektu:
„Wzrost konkurencyjności i przychodów przedsiębiorstwa Waskam Granit Zakład Obróbki Kamienia Zbigniew Wasielewski poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów”

OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
DZIAŁANIE III.6: ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

4.Przedmiot zamówienia:

NOWE CENTRUM OBRÓBCZE CNC

Kryteria techniczne:
Ruch w osi X – od 3200 do 4000 mm;
Ruch w osi Y – od 1600 do 3200 mm;
Ruch w osi Z – od 500 do 1200 mm;
Moc wrzeciona: 13,5- 30 kW;
Prędkość obrotowa wrzeciona: 0-15000 obr./min;
Połączenie narzędziowe ISO 40;
Długość: od 5500 mm do 7300 mm;
Szerokość: od 3500 mm do 5900 mm.

5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
- konkurencyjną ceną.

6. Opis sposobu obliczania ceny:

Wartość punktowa oferty będzie obliczana według wzoru:

P = cena najniższa/cena oferty ocenianej x100 pkt.

7. Opis kryteriów wyboru oferty, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty będzie cena wraz ze spełnieniem wymienionych wyżej parametrów technicznych.
Sposób oceny oferty będzie następujący:
Cena maksymalnie 100 pkt – 100%.

8. Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 3 miesięcy od daty powiadomienia oferentów o wynikach rozstrzygnięcia.

9. Opis sposobu przygotowania ofert:
Przygotowanie oferty w drodze elektronicznej lub pisemnej.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Na adres mailowy: waskamgranit@gmail.com lub do siedziby firmy przy ul. Strykowskiej 169 w Łodzi do godz. 16:00 dn. 27.07.2012 r.

11. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2012 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

Kontakt

tel.: 426598545
wyślij e-mail
2021-01-16
USD
S: 3,7115
K: 3,7865
CHF
S: 4,1713
K: 4,2555
EUR
S: 4,4973
K: 4,5881